Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Mladen Vuković

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bijenička cesta 30
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (01) 4605 731
E-mail adresa: