Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Mladen Vuković - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Logičke osnove matematike i računarstva

Matematička logika i primjene