Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Josip Mesec - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Emulzijski eksplozivi, inicijalna sredstva i djelovanje miniranja na okoliš

Zaštita okoliša pri eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina u kršu