Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zrinjka Peruško-Čulek - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1998.
doktor društvenih znanosti, polje: sociologija

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1990
magistar društvenih znanosti

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1985
dipl.sociolog