Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Siniša Tatalović - Biografija

Siniša Tatalović rođen je 30. travnja 1960. u Ogulinu, Republika Hrvatska. Državljanin je Republike Hrvatske, stalno nastanjen u Zagrebu. Oženjen je i otac je dvoje djece. Od 1986. godine stalno je zaposlen na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Upisan je u Matični registar znanstvenih radnika pod brojem 125023. Voditelj je projekta "Republika Hrvatska i Europska sigurnosna arhitektura".

Siniša Tatalović maturirao je 1978. godine Gimnaziju u Ogulinu, diplomirao je 1982. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Na istom Fakultetu je magistrirao 1985. godine, a doktorirao 1994. godine disertacijom "Odnos upravljanja u političkom sustavu i vođenja u sustavu obrane."

Siniša Tatalović bio je pripravnik i stručni suradnik od 1982. do 1984. godine u općinskoj upravi Vrbovsko. Kao mladi istraživač bio je zaposlen od 1984.do 1986. godine u Republičkom zavodu za obranu i zaštitu u Zagrebu. U zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1986. godine od kada je i zaposlen na Fakultetu političkih znanosti u Sveučilišta u Zagrebu. Za docenta je izabran 1997. godine, a za izvanrednog profesora 2001. godine. Za redovitog profesora izabran je 30. ožujka 2006. godine. Obnašao je dužnost prodekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u dva mandata od 1999. do 2002. godine.

Siniša Tatalović na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije iz znanstvenog polja politologije, znanstvene grane međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost na prijediplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Bio je na studijskim boravcima u inozemstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Velikoj Britaniji, Belgiji, Makedoniji i Sloveniji. Od 2001. do 2005. godine bio je gostujući profesor na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani.

Siniša Tatalović bio je potpredsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske od 2003. do 2005. godine, a od 2005. godine obnaša dužnost savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za pitanja političkog sustava. Potpredsjednik je Hrvatske udruge za međunarodne studije, potpredsjednik je Atlantskog vijeća Hrvatske, član Upravnog odbora Hrvatskog politološkog društva, potpredsjednik Foruma za sigurnosne studije, direktor Centra za etničke odnose te predstojnik Centra za sigurnosne studije na Fakultetu političkih znanosti.