Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Siniša Tatalović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
- 1994.
Dr.sc. političkih znanosti

 
Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
1982. - 1985.
Mr.sc. političkih znanosti

 
Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
1978. - 1982.
Dipl. politolog

 
Srednja škola

Gimnazija
Ogulin
1974. - 1978.