Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Biografija


Miljenko Marušić - Biografija

Prof.dr.sc. Miljenko Marušić rođen je 4.10.1963. u Rijeci, gdje je završio osnovno i srednje školovanje. Nakon odsluženog vojnog roka, 1983. godine upisao je studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1987. godine na smjeru inženjer matematike - matematička informatika i statistika. Iste godine zaposlio se kao asistent na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, te upisao poslijediplomski studij matematike na istom fakultetu. U rujnu 1990. godine, kao gostujući znanstvenik, odlazi na Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, gdje se bavi problemom modeliranja rasta tumora. Na Mayo Clinic boravi do veljače 1993. godine, kada se vraća na PMF - Matematički odjel.

Magistrirao je 1992. godine na PMF - Matematičkom odjelu u Zagrebu a doktorsku je disertaciju obranio 1995. godine. U zvanje docenta, na istom fakultetu, izabran je 1996. godine a u zvanje izvanrednog profesora izabran je 2000. godine.

Od 1998. do 2000. godine obnaša dužnost prodekana za nastavu, a od 2000. godine dekana PMF - Matematičkog odjela.

Autor je 16 znanstvenih radova. Oženjen je i otac jednog djeteta.


Linkovi:
http://www.math.hr/~rus/Stuff/cv.html