Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Biografija


Miljenko Marušić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Uvod u računarstvo
Kolegij se predaje u prvom semestru studija matematike, PMF-MO.