Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Božidar Etlinger - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Novi poluvodički spojevi i tanki filmovi

Istraživanje defekata u poluvodičima

Utjecaj defekata i nanostruktura na svojstva poluvodiča

Tankih filmovi legura silicija na prijelazu iz amorfne u uređenu strukturu