Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Zoran Narančić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Diplomirani inženjer teorijske fizike

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Magistar znanosti na području teorijske fizike

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Doktor znanosti na području teorijske fizike