Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Josip Vidaković

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Ul. Mihovila Pavlinovića bb
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: