Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Sonja Radas - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

University of Florida
SAD
- 1994
dr.sc.

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1988
mr.sc.

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1984
dipl.ing.matematike