Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nenad Antonić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Hiperbolički sustavi
Izborni predmet (inženjerski smjerovi treće i četvrte godine), PMF-MO.

Praktikum primijenjene matematike 2
Kolegij se predaje u osmom semestru za smjer primjenjena matematika, PMF-MO.

Poslijediplomska nastava

Slaba rješenja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi
Vibracijski račun