Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Savo Jovanović - Biografija

Životopis: Rođen 7. lipnja 1946. godine u Suhomlaci (Orahovica) gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Osijeku, a Medicinski fakultet u Beogradu gdje je diplomirao 1971. godine.1975 započeo sa specijalizacijom, a specijalistički ispit položio 1979. godine.
Magistarski rad pod naslovom "Povezanost prekomjerne potrošnje alkohola i idiopatske aseptičke nekroze glave bedrene kosti na teritoriju Slavonije i Baranje" obranio je u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 14. srpnja 1981. godine.
Na Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je izradio i obranio 29. prosinca 1996. godine disertaciju pod naslovom "Morfološke promjene trupa bedrene kosti u bolesnika s promijenjenim uvjetima opterećenja zgloba kuka" i stekao stupanj doktora medicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.
Komisija za priznanje naziva primarius Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 18. prosinca 1990. godine priznala mu je naslov primarius.
Odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 21. lipnja 1996. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent.
Od listopada 1998. godine pročelnik je Katedre za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.
Od 2000. godine pročelnik je Katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta u Osijeku.
Odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku izabran je za izvanrednog profesora 14. siječnja 2002. godine, a 2005. za redovnog profesora.
Linkovi:
http://www.kbo.hr/ortopedija/default.htm