Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Savo Jovanović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Biomehanička optimalizacija nekih postupaka u ortopediji