Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Željka Milin-Šipuš

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bijenička 30
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/460-5797
E-mail adresa: