Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Aleksander Ernst - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Liječenje koron. bolesti dijabetičara drug-eluting stentovima nasuprot kirurgiji, Doppler miokarda u ranom otkrivanju i praćenju kardiovaskularnih bolesti, interna medicina