Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Zoran Babić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
- 1991
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1982
magistar društvenih znanosti

 
Prirodslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1973
profesor matematike