Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Zoran Babić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Kvantitativne metode u managementu
Managersko odlučivanje
Poslovna matematika