Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mario Cetina

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Pierottijeva 6
Grad: Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/4605-058
E-mail adresa: