Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Maja Abram - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Eksperimentalna perinatalna listerioza

Genotipovi i činitelji virulencije uzročnika bolničkih infekcija