Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Maja Abram - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Mikrobiologija, parazitologija, genotipovi i činitelji virulencije uzročnika bolničkih infekcija, eksperimentalna perinatalna listerioza