Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Gordana Zamolo-Končar - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Patologija i patološka anatomija, imunološki mehanizmi u patogenezi psorijaze, primarni kožni limfomi