Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Robert Matijašić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Povijest
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ulica:Zagrebačka 30
Grad:52100 Pula
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 052/377-024
E-mail adresa: