Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Aleksandar Homadovski - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Zgrade za posebne namjene
Ime glavnog predavača: Homadovski Aleksandar (135522)
Školska godina OD/DO: 2000-2004