Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Vesna Mildner - Aktivnosti

Nije specificirano


Članica Upravnog vijeća
Centar za ljudska prava
2004 - 2009

Aktivnosti vezane za struku


Prodekanica za poslovanje
Filozofski fakultet
2004 - 2009

Predstojnica Katedre za primijenjenu fonetiku
Filozofski fakultet Zagreb

Pročelnica Odsjeka za fonetiku
Filozofski fakultet Zagreb
1998 - 2000