Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Snježana Sekušak-Galešev

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Ulica:Kušlanova 59a
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 2457 - 520
E-mail adresa: