Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vojmir Franičević - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1983
Doktor društvenih znanosti iz područja ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1974
Magistar društvenih znanosti iz područja ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1972
Diplomirani ekonomist