Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Srećko Kovač

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filozofija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ulica grada Vukovara 54/IV
Grad:10 00 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (01) 6111 532/117
E-mail adresa: