Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Srećko Kovač - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Logika 1 i 2
Predavanja: 1
Vježbe: 1

Školska godina OD/DO: 2004/2005.