Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vedran Mornar - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1985. - 1990.
Doktor tehničkih znanosti, područje računarstvo

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1981. - 1985.
Magistar tehničkih znanosti, područje računarstvo

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1981.
Diplomirani inženjer računarstva