Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivica Klapan - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Računalom podržana mikrokirurgija (CAS) i tele-3D-CAS u otorinolaringologiji, telerobotika u medicini, telemedicinski sustav