Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Stella Fatović-Ferenčić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1996.
doktor znanosti biomedicina i zdravstvo, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, epidemiologija (tema: Faktori promjene nasilne smrti 1934-1993.)

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1989.
magistar biomedicina i zdravstvo, polje javno zdrastvo i epidemologija

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1984.
doktor medicine