Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Željko Miletić - Biografija

Željko Miletić rodio se 30. siječnja 1962. u Šibeniku. Živi u Zadru. Oženjen je i otac dva djeteta. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Šibeniku. Studij arheologije i povijesti umjetnosti upisao je 1981. na Filozofskom fakultetu u Zadru, a diplomirao 1986. godine s temom "Starokršćanski kultni objekti na području šibenske regije". Iste godine primljen je za asistenta pripravnika na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru i upisuje poslijediplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistarsku radnju "Topografija salonitanskih nekropola" obranio je 1989. Tijekom 1990. izabran je u zvanje znanstvenog asistenta i dobio stalno zaposlenje na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. 1997. godine u Zadru doktorira s temom "Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji". Znanstveno-nastavni stupanj docenta postigao je 1998. Predaje, održava seminare i ispite iz predmeta Uvod u antičku arheologiju i Provincijalna arheologija, a na poslijediplomskom znanstvenom studiju "Arheologija istočnog Jadrana" predmet Religijski život na istočnom Jadranu u rimsko doba. Bio je član povjerenstva za ocjenu i obranu šest disertacija i nekoliko desetaka diplomskih radnji. Kao honorarni suradnik na Odsjeku za arheologiju i povijest umjetnosti Pedagoškog dakulteta Sveučilišta u Mostaru drži nastavu iz Provincijalne arheologije i Klasične povijesti umjetnosti.
Član je stručnih ekipa i suradnik u sljedećim većim terenskim arheološkim istraživanjima: Salona 1986/87., Nin 1988., 1989. i 1997. Galovac 1988.-1991., Novigrad u Istri 1995., Asseria 1999-2003., Burnum 2003. i 2004. Bio je suradnik i istraživač na projektima "Arheološka istraživanja Nina" i "Istraživanje antičkog graditeljstva i umjetnosti na istočnom Jadranu", a sada vodi projekt "Religijski život na istočnom Jadranu u rimsko doba" (Religious Life in the Eastern Adriatic in Roman Times) [0070052].
U znanstvenom radu bavi se rimsko-provincijalnim temama o kojima je objavio više članaka. U njima piše o nekropolama u Saloni i problemima njene urbanistike, o rimskim cestama, ubikaciji i teritorijalnoj organizaciji naselja, te o doktrini i širenju mitričkog kulta i rimske religije općenito. Aktivno je sudjelovao na dvanaest međunarodnih znanstvenih skupova u Zadru, Puli, Metkoviću, Zagrebu, Ptuju (Slovenija) i Tienenu (Belgija).

Reference:
Preuzeto sa stranica Sveučilišta u Zadru http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=1277 20-03-2011

Linkovi:
http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=1277