Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Željko Miletić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zadru
Zadar
Hrvatska
- 1997
Doktorira s temom "Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji"

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zadru
Zadar
Hrvatska
- 1986
Diplomirao s temom "Starokršćanski kultni objekti na području šibenske regije"