Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Katarina Ott - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1991
doktorica znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1985
magistrica znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979
diplomirana ekonomistica