Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Katarina Ott - Jezici

Pregled znanja jezika:
Jezik: engleski

Jezik: francuski

Jezik: njemački

Jezik: talijanski