Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Katarina Ott - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Identitet hrvatskog javnog sektora i EU standardi

Ekonomika javnog sektora - transparentnost, odgovornost i participacija

Fiskalna politika i fiskalni sustav RH u procesu tranzicije

Konvergencija ili divergencija socijalne politike: usporedba EU i Hrvatske