Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Jelka Petrak - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- - 1998
doktorat - tema: "Vrednovanje znanstvenih postignuća Sveučilišta u Zagrebu (1986. - 1994.) temeljem Science Ciration Indexa: jesu li takve analize dijelom knjižničnog diskursa"

 
dodiplomski studiji: Viša turistička škola (Dubrovnik), Filozofski fakultet (komparativna književnost, talijanski jezik), Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Sveučilište u Zagrebu
- 1986/87
postdiplomski studij: Zdrastveni informacijski sistemi

 
Srednja škola

- Gimnazija u Dubrovniku
- - -

 
Osnovna škola

-
- - -