Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Jelka Petrak - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: bibliometrija, naobrazba korisnika znanstvenih informacija