Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Josip Brnić - Biografija

Dr. sc. Josip Brnić rođen je 31. ožujka 1951. u Sv. Ivanu, otok Krk. Redoviti je profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i priznati je znanstvenik u području: elastomehanike i plastomehanike, viskoplastičnosti, stabilnosti i optimizacije konstrukcija, metode konačnih elemenata i metal forminga. Bio je voditelj sveučilišnog dodiplomskog studija strojarstva, prodekan, te dekan Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u dva mandata, bio je prorektor Sveučilišta u Rijeci za znanost i međunarodnu suradnju, te rektor Sveučilišta u Rijeci.
- Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
- Izvanredni je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
- Član je Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, 2004. ( 4 god. )
- Predsjednik je Područnog vijeća za tehničke znanosti, 2004. ( 4god .)
- Profesor je na poslijediplomskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i na poslijediplomskom studiju Strojarskog fakulteta u Mostaru.
- Član je u više od 50 znanstvenih i stručnih organizacija od čega je član u više međunarodnih znanstvenih komiteta u Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Indiji, Kini, itd., te Hrvatskoj.
- Član je Slovačke državne komisije za završne državne ispite.
- Član je Hrvatskog registra brodova, odjel: Trup i oprema.
- Ima objavljeno 170 znanstvenih, odnosno stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima te na međunarodnim i domaćim kongresima.
- 132 su znanstvena rada pisana na engleskom jeziku, a objavljeni su u međunarodnim časopisima kao što su: Int. Journal of Mechanical Sciences & Technology, Computers & Structures, Int. Journal of Plasticity, Acta Metallurgica Sinica, Int. Journal of Structural Stability & Dynamics, Bulletins for Applied & Computer Mathematics, Transactions on Mathematics & Physics, Strojarstvo itd., ili zbornicima međunarodnih kongresa ( Francuska, Mađarska, Indija, Švedska, Italija, Danska, Austrija, Rumunjska, Belgija, Finska, Kina, Grčka, Češka, Poljska, Portugal, Estonija ).
- Autor je 6 knjiga i 7 poglavlja u knjizi. Tri su knjige izašle u izdanju Školske knjige iz Zagreba, jedna je knjiga/monografija objavljena u Budimpešti, a dvije su knjige izašle u izdanju Tehničkog fakulteta u Rijeci.
- Znanstveno se usavršavao na više institucija u zemlji i inozemstvu.
- Održao je više pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu a posebno su zapažena ona u Indiji, Mađarskoj, Češkoj, Rumunjskoj,Kini, itd.
- Radio je na više znanstvenih i stručnih projekata a i sada je voditelj znanstvenog projekta financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
- Uveo je nova usmjerenja i kolegije na sveučilišnom dodiplomskom i poslijediplomskom znanstvenom studiju Tehničkog fakulteta.
- Mentor je kandidatima za doktorske disertacije, magistarske i diplomske radove.
- Recenzent je više knjiga i znanstvenih radova.
- Dobitnik je :
ˇ Nagrade Grada Rijeke za rad i stvaralaštvo,
ˇ Državne godišnje nagrade za znanost za značajno znanstveno postignuće u području tehničkih znanosti za 1997. god.,
ˇ Odlikovanja Predsjednika Republike Hrvatske: Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za poseban doprinos znanosti,
ˇ Award of DAAAM International, Vienna, for scientific work, Special Award of ÖIAV (Österreichischer Ingenieur und Architekten Verein) and DAAAM International for Significant Contribution in the Field of Engineering, Excellence in Science, and International Academic and Scientific Cooperation in Middle European Region.
ˇ Priznanja za znanstveni rad u 1999. god. Hrvatskog udruženja proizvodnog strojarstva,
ˇ Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanstveni rad u području tehničkih znanosti za 2004.god.
- Nakon održanog pozvanog predavanja u Shanghaiu na The 4th. International Conference on Physical and Numerical Simulation of Material Processing (ICPNS 2004) dobio je ponudu (poziv) za održavanje niza predavanja na Harbin Institute of Technology (China).
- Aktivno se služi engleskim, njemačkim i slovenskim jezikom.


Linkovi:
http://www.riteh.hr/zav_katd_sluz/zav_teh_meh/katedre/cvr_kon/Pages/osoblje_files/Brnic/HP_Brnic.htm