Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Josip Brnić - Članstva

Profesionalne udruge/društva:

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Slovačka državna komisija za završne ispite
Vijeće međunarodnog centra hrvatskih sveučilišta
Central Europian Association for Computational Mechanics
Hrvatska akademija tehničkih znanosti