Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Josip Brnić - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Član Nacionalnog vijeća za znanost
Republika Hrvatska

Voditelj smjera poslijediplomskog studija "Računarska mehanika"
Tehnički fakultet u Rijeci

Predsjednik Područnog vijeća za tehničke znanosti
Republika Hrvatska

Voditelj poslijediplomskog znanstvenog studija
Tehnički fakultet u Rijeci
2002 - 2004

Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku
Tehnički fakultet u Rijeci

Rektor
Sveučilišta u Rijeci
1999 - 2000

Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Rijeci

Stručno povjerenstvo za područje tehničkih znanosti Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost
Sabor Republike Hrvatske
1996 - 2000

Član Matičnog odbora za izbor u znanstveno nastavna zvanja
Republika Hrvatska
1994 - 1997

Dekan
Tehnički fakultet u Rijeci
1994 - 1998

Prodekan za nastavu
Tehnički fakultet u Rijeci
1993 - 1994

Dopredsjednik Društva za mehaniku Hrvatske
1991 - 1994