Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Josip Brnić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Vibracije sistema sa visokim statičkim naprezanjima

Struktularne analize objekata za optimalnu iskoristivost

Numerička optimizacija u projektiranju i proizvodnji

Numerička analiza nelinearnih problema u projektiranju i proizvodnji

Konačnoelementni modeli za analizu stabilnosti grednih konstrukcija