Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vlasta Bahovec - Biografija

Dr. sc. Vlasta Bahovec rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1972. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, struka praktična matematika. Iste je godine izabrana na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u svojstvu asistenta iz statističkih disciplina. 1990. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent, a 1998. godine u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor. 2003. godine izabrana je u znanstveno nastavno zvanje redovni profesor. Predaje više statističkih kolegija (Statistika i Metode statističke analize). Nastavnik je na poslijediplomskim studijima u sklopu kojih predaje statističke discipline.

Dr. sc. Vlasta Bahovec je magistar matematičkih znanosti i doktor ekonomskih znanosti. Magistrirala je 1979. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer matematika, obranivši magistarski rad pod naslovom "Spektralna analiza nekih diskretnih stacionarnih stohastičkih procesa". Doktorsku disertaciju: "Spektralna analiza ekonomske vremenske serije" obranila je 1987. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni i stručni radovi dr. V. Bahovec su iz područja regresijske analize i analize vremenskih serija.

Član je Hrvatskog društva matematičara i Hrvatskog društva za operacijska istraživanja te programskog odbora međunarodne konferencije za operacijska istraživanja. Dr. Vlasta Bahovec školske godine 1996/97. obnašala je dužnost pročelnice Katedre za statistiku Ekonomskog fakulteta.