Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vlasta Bahovec - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1987
Doktor znanosti na polju ekonomije, smjer statistika

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979
Magistar znanosti na smjeru matematike

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1972
Diplomirani inženjer matematike