Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vlasta Bahovec - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Statistika
Metode statističke analize
Poslovna prognostika
Uvod u gospodarsku statistiku