Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Aleksandar Knežević

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Farmacija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: