Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Željko Radić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Načela konstitucionalizma i hrvatski parlamentarizam
Šifra projekta: 0018004
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Hrvatska, konstitucionalizam, postmoderni konstitucionalizam, načela konstitucionalizma, ustav, ustavne vrednoste, ustavna politika, parlamentarizam, parlamentarno pravo, vladavina prava

Voditelj projekta: Arsen Bačić
E-mail adresa:

Ustanova: Pravni fakultet Split
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera