Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Anita Klapan

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Omladinska 14
Grad:51 00 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051/345 046
E-mail adresa: